Kjetting:
DekkTeam er en stolt leverandør av kjetting til alle typer kjøretøy, fra trillebår til de største
anleggsmaskiner. Vi kan skreddersy en løsning spesielt for deg, om det så skal være til personbilen
eller til traktoren. Vi hjelper deg mer enn gjerne å finne den optimale løsningen for deg.

Lastsikring og løfte redskap:
I samarbeid med Flom Kjetting har vi et rikt utvalg i løft- og lastsikringsmateriell. Vi lever surringer,
støttestenger, kantbeskyttere, løfteredskap, sjakler og løftekjetting. I tillegg tilbyr vi også årskontroll
av løftemateriell.