Book time på forhånd hos oss. Du kan trygt komme til oss | DekkTeam
DekkTeam I Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere
Covid-19

Bestill time på forhånd og hjelp oss begrense smitte.

I DekkTeam tar vi smittevern på alvor og derfor har vi laget gode rutiner og retningslinjer, både for kunder og for våre ansatte.
I DekkTeam tar vi smittevern på alvor og derfor har vi laget gode rutiner og retningslinjer, både for kunder og for våre ansatte.

DekkTeam følger tett pålegg fra helsemyndighetene mht smittevern, og vi har iverksatt gode tiltak for å minske smittefaren.

For å unngå større ansamlinger av mennesker, anmoder vi alle våre kunder om å booke tid hos oss på forhånd gratis på telefon 800 33558, via epost eller via knappen under:

Book time på forhånd

Nytt skjema - separat boks for fylke og avdeling
Send pris
Motta nyhetsbrev
Godta vilkår *
Felt merket med* er opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne behandle din forespørsel.

Ta hensyn til andre

Når du besøker oss ønsker vi å minimere kontakten mellom kunder og ansatte, for å begrense smittefaren. Vi ønsker derfor at du:

 • Har god håndhygiene
 • Bruk munnbind
 • Holder avstand og tar hensyn til andre
 • Gjerne vent ute
 • Gjerne kjører inn bilen din selv – vi gir deg beskjed
 • Ikke går inn i lastebil- eller personbilhall uten å ha fått beskjed først
 • Prøver å unngå kø
 • Betaling skjer via VIPPS eller tæpping

Vi er avhengig av friske medarbeidere for å yte dere best mulig service!

Bytt time dersom du er syk!

Hjertelig takk for hjelpen!

Interne smittevernsrutiner i DekkTeam

Håndhygiene

 • Vaske hendene grundig og regelmessig (min. 20 sek.).

 

Det anbefales å vaske hendene i følgende tilfeller:

 • Når man kommer på jobb, og etter å ha vært ute på offentlige steder.
 • Etter toalettbesøk.
 • Før håndtering av mat og før man inntar et måltid.
 • Etter kontakt med forurensede gjenstander og utstyr.
 • Etter at hansker er tatt av.
 • Etter hosting og nysing, og etter at man har pusset nesen.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholbasert middel brukes dersom håndvask ikke er tilgjengelig.

På arbeidsplassen anbefaler vi i tillegg å vaske hendene når man kommer på jobb, går fra sted til sted, og det skal alltid være det første du gjør når du kommer hjem.

Håndsprit skal alltid finnes lett tilgjengelig for kunder og ansatte.

 

Hostehygiene

 • Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes.
 • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papir tilgjengelig.

 

Renhold og desinfeksjon

 • Berøringspunkter som rekkverk, dørhåndtak, brytere, betalingsterminaler og dispensere skal rengjøres/desinfiseres hyppig, og minst en gang i timen når det er mye kundetrafikk. Hver avdeling utpeker en person som er ansvarlig for rengjøring/desinfisering av dørhåndtak og eventuelt andre områder som kundene er i fysisk kontakt med. Vask med såpe og vann er tilstrekkelig. SARS-CoV-2 er følsom for desinfeksjonsmidler som alkohol. Alternativt kan dette brukes. Ledelsen ved den enkelte avdeling må vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger i de lokale renholdsrutinene. Ved behov for økt renhold må dette avklares med kjedekontoret.
 • Venteområder for kunder, disker, stoler og bord etc. skal rengjøres daglig.
 • Alle er ansvarlig for rydding og vask av spiseplass etter hver pause.
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/lunsjrom. Vask hendene både før og etter du benytter disse. Faste spiseplasser anbefales.
 • Vanlig renhold utføres i tråd med avdelingens renholdsplan.

 

Hold avstand

 • Hold minst 1 meters avstand til andre, både når du jobber og i spisepausen – inne og ute.
 • Begrens antall personer du har nærkontakt med. Avdelingen må vurdere hvor mange som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig.
 • I arbeidssituasjoner som krever mindre enn 1 meters avstand, skal munnbind og briller benyttes.
 • Vær spesielt oppmerksom på at det ikke hoper seg opp med mennesker i områder med gjennomgangstrafikk. Prøv å ikke stoppe opp på slike steder. Det er ditt ansvar å til enhver tid ha tilstrekkelig avstand til andre.

 

Transport

 • Unngå unødvendig belastning på offentlig transport. Dersom mulig; gå, sykle, kjøre egen bil.
 • Ved transport med arbeidsbil skal det maksimalt være to personer i bilene.
 • Berøringspunkter i arbeidsbilene skal rengjøres daglig.
 • Kundene skal så langt det lar seg gjennomføre kjøre inn bilene selv.
 • Om vi må kjøre inn bilen skal dørhåndtak rengjøres/sprites før kunden setter seg inn.
 • Benytt engangshansker og munnbind ved nærkontakt med kunder og ved kjøring av kundebiler.

 

Symptomer

 • Dersom du får symptomer som samsvarer med koronasmitte må du holde deg hjemme. Ta umiddelbart kontakt med lege eller teststasjon i ditt lokalområde for å få utført en Covid-19-test.
 • Dersom en i husstanden får symptomer som samsvarer med koronasmitte, og skal testes for dette, skal den ansatte være hjemme til enten testresultatet foreligger eller hustandsmedlemmet er symptomfri.
 • Ved egne diffuse symptomer som forkjølelse, hodepine, ledd/muskel smerter o. l. hold deg hjemme den dagen for å være på den sikre siden.

Annet

 • Vi oppfordrer til berøringsfri betaling ved bruk av «tæpping» på kortterminaler. Vi rengjør mellom hver kunder hvor inntasting av kode er nødvendig.
 • Vi har valgt å fjerne alt av aviser, ukeblader ol. i venteområdet.
 • Samling av kunder venteområdet frarådes.
 • Vi har stengt selvbetjente kaffeautomater.