Åpenhetsloven - DekkTeam
Sommer 3

Åpenhetsloven

 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. DekkTeam AS er omfattet av åpenhetsloven, og må nå innrette seg etter krav og forpliktelser i åpenhetsloven fra dagens dato.

Formålet med åpenhetsloven er å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

DekkTeam AS følger FN sine prinsipper for bedrifters ansvar for menneskerettigheter, og vår policy for menneskerettigheter er basert på internasjonale konvensjoner og regler.

DekkTeam AS forplikter seg til å være ansvarlige i vår deltakelse i næringslivet, og på den måten være en aktør som deltar i overgangen til mer bærekraftige samfunn. Dette innebærer blant annet å ta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter i hele nedslagsfeltet av vår virksomhet.

Vi erkjenner at næringslivet har vesentlige oppgaver i denne omstillingen, og ønsker å ta vår del av ansvaret. I dette arbeidet skal vi forsterke våre egne ledelsessystemer, og vi skal kartlegge hvordan våre leverandører og forbindelser også arbeider målrettet og systematisk med hensyn til menneskerettigheter i sine egne bedrifter, i sine verdikjeder og i sine lokalsamfunn.