Våre tjenester

Godkjent bilverksted

En rekke av våre avdelinger er godkjente bilverksteder. Her kan du trygt utføre reparasjoner på vitale deler av bilen din.

DekkTeam utfører verkstedstjenester

Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen. Dette er for å sikre at reparasjoner blir utført på en profesjonell og trafikksikker måte.

Skal du reparere vitale deler slik som for eksempel bremser, styreinnretning, hjulutrustning og elektrisk anlegg på bil, motorsykkel, moped, traktor og motorredskap, må dette gjøres på et godkjent bilverksted.

Godkjenningen reguleres av forskrift om kjøretøyverksteder, fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009. Statens vegvesen fører tilsyn med verksteder som utfører reparasjonsarbeid som krever godkjenning.

Her er våre av DekkTeam-avdelinger som er godkjent bilverksted.

Ja, jeg ønsker time på verksted!

Kontakt oss - sendes til valgt avdeling
*

Flere tjenester

Se alle
eller