• I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.
  • I miljødelen måles støy og avgasser.