Om dekkegenskaper - DekkTeam
Verdt å vite

Om dekkegenskaper

Det er forskjell på dekk! Hvilke dekk du bør velge, avhenger av hvor du kjører mest, hvordan du kjører og hva du bruker bilen til.

Hvilke kjøreegenskaper ønsker du?

For å finne riktig dekk, bør du med andre ord først tenke grundig igjennom dine behov. Det dreier seg om din sikkerhet, bilens kjøreegenskaper og fremkommelighet, samt komfort.

En generell regel er at dyre dekk som oftest er bedre enn billige. Det er gode grunner til at noen dekk er dyrere enn andre – de er resultat av omfattende forskning, utvikling og testing. Billige dekk har som regel ikke de egenskapene som kommer av den nyeste kunnskapen fordi de må konkurrere på pris.

For mange er også miljøaspektet svært avgjørende for valg av dekk. Lavprofildekk er lettere, noe som fører til mindre rullemotstand og dermed mindre drivstofforbruk. Men mindre gummi fører til at dekket raskere slites ned og dermed har kortere levetid.

Komfort er viktig for mange! Om dette skal helle mot lengre levetid på dekket eller økt sportslighet, kan også være greit å ha gjort seg opp en tanke om. Og her kommer også valg av mønster inn, symmetrisk eller asymmetrisk? Og ønsker du retningsbestemt mønster?

Dekkets evne til å transportere bort store mengder vann og dermed være mindre utsatt for vannplaning, er også både styrt av geografi og årstider. Hva veier tyngst for deg og din bilkjøring?

DekkTeam - Vi har dekk til alle behov

Dekkenes egenskaper avgjøres av:

  • Hvordan dekkstammen er bygd opp
  • Hvordan beltesystemet er satt sammen
  • Hvordan dekkmønsteret er konstruert
  • Hvilke materialer som er brukt
  • Hvilke gummiblandinger som er brukt

Du kan lese mer om dekkets konstruksjon her.

 

Vi sparrer gjerne med deg! Vår kunnskap skal bidra til et riktig valg.