Om vannplaning - DekkTeam
Verdt å vite

Om vannplaning

Vannplaning inntreffer når et bilhjul som ruller på en vei med mye vann, mister kontakten med veibanen.

Uten et godt dekkmønster surfer du på veien!

Et dekks evne til å forhindre vannplaning er fullstendig avgjørende for å avverge farlige situasjoner i trafikken. Vannplaning inntreffer når kontaktflaten mellom dekk og vei forsvinner pga mye vann i veien.

Ved kjøring på våt vei, bygges det opp en «vannmur» foran hjulet, og avhengig av vannmengden, bilens hastighet og dekkets mønster, kan dette forårsake at dekket begynner å flyte oppå vannfilmen. Bilen vil da verken reagere på styring eller bremsing.

Mer nedbør

I dag har de fleste moderne dekk et mønster som transporterer bort vann og minsker sjansen for vannplaning. Med dagens endringer i klimaet som fører til flere styrtbyger og generelt mer nedbør, er det særdeles viktig med et dekk som pumper bort vannet i veibanen.

Er dekkene slitte eller gamle, vil disse egenskapene være sterkt forringet og faren for vannplaning vil øke.

Les også hva Dekkimportørenes forening skriver om vannplaning.