Våre tjenester

Lastsikring

I samarbeid med Flom Kjetting har vi et rikt utvalg i løfteredskaper og lastsikringsmateriell.

Husk å sikre all last!

Ved en bråstopp eller kollisjon får lasten enorm kraft forover, mange ganger sin egen vekt. Noen lastestropper på tvers vil ikke klare å holde igjen lasten.

I samarbeid med Flom Kjetting har vi et rikt utvalg i løfteredskaper og lastsikringsmateriell. Vi leverer surringer, støttestenger, kantbeskyttere, løfteredskap, sjakler og løftekjetting. I tillegg tilbyr vi også årskontroll av løftemateriell.

Tenk deg at lasten ikke skal forskyve seg i noen retning. Sitter lasten godt i sideretning, men ikke er surret i forkant, kan den forskyve seg med så stor kraft at den slår i stykker front-lemmen eller veggen på hengeren eller fyker ut av takstativet på bilen.

Husk å sikre lasten du har på skikkelig vis – uansett om det er hageavfall eller europaller.

Ja, jeg trenger lastsikring

Kontakt oss - sendes til valgt avdeling
*

Flere tjenester

Se alle
eller