TPMS - DekkTeam
Våre tjenester

TPMS

TPMS – eller tyre pressure monitoring system – er et overvåkningssystem som automatisk sjekker dekktrykket. Mange ulykker i trafikken er forbundet med feil lufttrykk, så dette er et godt sikkerhetstiltak. Vi har dekktrykksensorer og kan hjelpe deg når lampa begynner å lyse.
TPMS - DekkTeam

Måling via sensor eller ABS-systemet?

EU fastslo i 2012 at alle personbiler skal ha et slikt overvåkningssystem av sikkerhetsmessige årsaker, og fra 2014 skal alle personbiler inkludert minibusser ha et slikt system montert fra fabrikk.

Dekktrykket måles enten indirekte via ABS-systemet på bilen din, eller direkte via en dekktrykkssensor i dekket. Når dekktrykket ikke er korrekt, begynner det å lyse i en lampe i dashbordet på bilen.

Det er mange forskjellige typer dekktrykkssensorer. De kan i all hovedsak deles inn i 2 hovedkategorier:

  • 1 til 1-sensorer: sensorer som er direkte erstatning for de sensorer som er satt inn fra fabrikken.
  • Multi-Protokoll sensorer: inkluderer sensorer som har mer enn 1 protokoll tilgjengelig.

Innenfor denne kategorien finnes det tre underkategorier:

  • Konfigurabel: En sensor som har tilgjengelige protokoller lagret på selve sensoren. TPMS diagnose verktøyet brukes til å velge hvilken bil.
  • Programmerbar: En sensor som er blank og som programmeres med et TPMS programmerings verktøy.
  • Multi-Sensor: Dette er en sensor som har et gitt antall protokoller lagret i sensoren. Denne sensoren kan også programmeres som en blank sensor.

Synes du dette hørtes komplisert ut, så fortvil ikke. DekkTeam har diagnoseverktøy og fører flere typer dekktrykkssensorer, slik at vi raskt kan hjelpe deg når dekktrykkslampen begynner å lyse. Her kan du lese enda mer om TPM:

Kontakt oss!

Nytt skjema - separat boks for fylke og avdeling
Send pris
Motta nyhetsbrev
Godta vilkår *
Felt merket med* er opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne behandle din forespørsel.