Om TPMS - DekkTeam
Verdt å vite

Om TPMS

TPMS står for Tyre Pressure Monitoring System og er et overvåkningssystem i bilen din som automatisk sjekker lufttrykket i dekkene. EU fastslo i 2012 at alle personbiler skal ha et slikt overvåkningssystem, og fra 2014 skulle alle personbiler – minibusser inkludert – ha et slikt system montert fra fabrikk.

Hva er hensikten med TPMS-systemet?

Systemet skal forbedre trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket. Lufttrykket har innvirkning på bilens kjøreegenskaper og dekkenes levetid. Korrekt dekktrykk gir dessuten lavere CO2-utslipp enn dekk med feil dekktrykk.

TPMS redder liv og øker sikkerheten på veien

  • 75 % av alle dekkeksplosjoner skyldes for lavt lufttrykk.
  • Et dekk kan ha 50 % for lite luft uten at dette er synlig.
  • I en undersøkelse fra 2015 hadde 37 % av bilene minst ett dekk med så lite luft at det var trafikkfarlig.*
  • 41 % av alle ulykker i Tyskland med seriøse skader har en relasjon til et dekkproblem.**
  • 9 % av de mest fatale ulykkene i Frankrike har en relasjon til dekk med for lavt lufttrykk. Dette øker med 15 % om sommeren på grunn av høyere temperaturer.

 

* Michelin
** DEKRA
*** Sécurité routière

 

Hvordan fungerer TPMS-systemet?

Systemet overvåker lufttrykket i dekkene, og varsler føreren dersom trykket i et av dekkene synker med mer enn 20 % i forhold til bilens anbefalte lufttrykk – eller senest når lufttrykket er mindre enn 1,5 bar. Hensikten er å få stoppet bilen i god tid før et for lavt lufttrykk kan forårsake en ulykke eller en dekkskade.

Det finnes 2 typer TPMS-systemer; direkte og indirekte.

Den direkte utgaven innebærer å ha sensorer som sitter i hvert dekk, og gir rask og nøyaktig måling. Ulempen her er at sensorene krever vedlikehold og krever spesialutstyr. Hos DekkTeam fører vi flere typer dekksensorer og kan hjelpe deg med både sjekk av sensor eller bytte av sensor.

Den indirekte utgaven benytter ABS-sensorene på bilen din og kalkulerer ved å regne rotasjonshastigheten på hvert dekk. Denne typen krever ingen ekstra jobb, men er til gjengjeld ikke spesielt nøyaktig og har lang responstid.

 

Vi hjelper deg med alt rundt TPMS!