Det er kun fordeler ved å bytte til støyreduserende dekk - DekkTeam
Verdt å vite

Det er kun fordeler ved å bytte til støyreduserende dekk

Støy fra bildekk er verken positivt for kjøreopplevelsen eller for miljøet. Faktisk er trafikkstøy den miljøforurensningen som har størst negativ helseeffekt for folk flest – nest etter luftforurensing. Forskning viser at søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy koster staten hele seks milliarder kroner per år, og rapportene som dokumenterer helseskadene av støy blir stadig flere. Men hva kan du og jeg gjøre med det? Jo, blant annet bytte dekk.

Bråkete dekk kan være helsefarlig

Det er lett å tro at tuting, motorrusing og dundrende stereoanlegg er hovedårsakene til trafikkstøy, men sannheten er at så fort du kjører over 40 km/t, er det dekkene som forårsaker den verste støyen. Det er blant annet utviklingen i dekkbredde og -profil som har bidratt til økt trafikkstøy de senere årene, og hvert år behandler Foreningen mot støy cirka 1000 hevendelser fra norske borgere som er plaget av trafikkbråk. Samtidig er det stor variasjon mellom dekk, og støynivået fra to identiske biler kan være helt ulikt avhengig av hva slags dekk de kjører på.

Forskning viser også at hvis alle skifter fra den mest støyende til den minst støyende dekktypen, vil vi kunne redusere lydnivået med så mye som fem–seks desibel – og det er en godt hørbar forbedring!

Trøtt og ukonsentrert av støy

En svensk forskningsrapport utført av Vägteknisk Institut viser at omtrent hvert femte trafikkuhell skyldes tretthet hos bilføreren, og at lavfrekvent støy gjør sjåfører både ukonsentrerte og søvnige. Å vurdere både det innvendige og utvendige lydnivået når man kjøper dekk, kan derfor være mye viktigere enn tidligere antatt.

Ny lyddempende teknologi i støyreduserende dekk

Stadig flere dekkprodusenter tar utfordringene knyttet til trafikkstøy på alvor, blant annet har noen funnet ut at støynivået vil reduseres med opptil ni desibel om det brukes skumgummi inni dekket. Pirelli er en av produsentene som satser tungt på forskning innenfor trafikkstøy og miljøpåvirkning. Med sin nyeste teknologi, Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), halveres lyden med hjelp fra et lydabsorberende system montert innvendig i dekket. Dermed bidrar dekkprodusenten med å bekjempe både trafikkstøy og miljøforurensning, helt uten at det går ut over kjørekomforten.

Vil du vite mer om hvordan du kan bytte til støyreduserende dekk? Kontakt din nærmeste DekkTeam-avdeling, så hjelper vi deg på veien mot en bedre og mer miljøvennlig kjøreopplevelse. 

Kilder: