Hva betyr produksjonsdatoen på bildekkene? - DekkTeam
Verdt å vite

Hva betyr produksjonsdatoen på bildekkene?

Alle dekk har en produksjonsdato. Denne er plassert på siden av dekket og består av fire tall. De to første tallene henviser til hvilken uke, og de to siste til hvilket år, dekkene ble produsert. Koden 3219 betyr for eksempel at dekkene ble produsert i uke 32 i 2019. Denne produksjonsdatoen fungerer imidlertid ikke på samme måte som «best før»-datoen vi er vant til å se på matvarer. Dekk som lagres hos en produsent over tid, trenger nemlig ikke å bli dårligere. Hvordan dekkene holder seg handler om hvordan de blir lagret.

 

Oppbevaring er viktigst

Du har kanskje hørt at det kan være farlig å kjøre med dekk som er over 4–5 år gamle, men så enkelt er det ikke. For det er ikke slik at «gamle» dekk er synonymt med dårlige dekk. Aldringsprosessen begynner nemlig ikke før dekket tas i bruk og blir utsatt for sollys, oksygenet i lufta, saltet på veiene og andre eksterne faktorer.

Det viktigste er derfor å tenke over hvor lenge dekkene har vært i bruk – ikke når de ble produsert. Dekk regnes faktisk som ferske i flere år etter de ble produsert, og det er helt vanlig at bilforhandlere selger dekk som har blitt produsert for både ett, to,tre og kanskje flere år siden.

Bildekk er satt sammen av ulike materialer og gummiblandinger med spesifikke egenskaper som avgjør hvordan dekket oppfører seg på veien. For å opprettholde disse egenskapene og forlenge levetiden er det viktig at dekkene blir oppbevart på riktig måte. Slik gjør du det:

 

  • Oppbevar dekk og bilhjul tørt, svalt og med god lufting. Lagringstemperaturen bør aldri overstige 25 grader. Den optimale temperaturen er rundt 15 grader.
  • Sørg for at dekkene ikke utsettes for sollys eller sterkt, kunstig lys. Oppbevar dem gjerne innpakket i dekkposer.
  • Oppbevar dekkene liggende oppå hverandre eller hengende på veggen.
  • Ikke oppbevar drivstoff, kjemikalier, syre eller løsemidler i samme lokale som dekkene.
  • Rengjør, vask og kontroller dekkene for eventuelle skader før du setter dem bort for sesongen.
  • Fyll på ekstra luft. Det er lurt å fylle 0,5 bar ekstra før du setter dekkene til lagring.

 

 

Viktig å være klar over

Som du nå sikkert har forstått, vil ikke dekk yte dårligere så lenge de blir oppbevart korrekt. Flere år gamle vinterdekk som har blitt lagret på en forsvarlig måte, har faktisk akkurat de samme egenskapene som splitter nye vinterdekk.

Vær derfor på vakt og spør forhandleren om hvordan dekkene har blitt oppbevart før du kjøper dem. Å kjøre med brukte dekk som har blitt utsatt for UV-stråling, regn, store temperaturforandringer og så videre, kan være livsfarlig å kjøre med, siden gummiens egenskaper blir svekket under disse forholdene.

Selv om korrekt oppbevaring forlenger dekkenes levetid, er det ikke slik at du kan kjøpe fire dekk og bruke dem resten av livet. Som en generell sikkerhetsregel er det anbefalt at du bør bytte dekk ti år etter produksjonsdatoen, eller fem-seks år etter de først er tatt i bruk, selv om de virker uskadet og den gjenværende mønsterdybden er innenfor myndighetenes krav.

Du har nå sett hvordan du bør oppbevare dekkene dine for å sikre at de holder så lenge som mulig. Vil du overlate jobben til ekspertene, kan du enkelt sjekke inn dekkene på et dekkhotell, slik at du er sikker på at de blir oppbevart korrekt og behandlet på best mulig måte.