Om lufttrykk - DekkTeam
Verdt å vite

Om lufttrykk

Det er mange grunner til å passe på riktig lufttrykk i dekkene dine, blant annet gir det bedre grep og mindre dekkslitasje. Les mer om hvorfor det er så viktig.

Riktig lufttrykk er viktig for:

 • Styreresponsen
 • Å minske dekkslitasjen
 • Veigrepet
 • Skrensegrensen
 • Rullemotstanden = farten
 • Drivstofforbruket
 • Kjørekomforten

 

For lavt lufttrykk resulterer i slapp og nedsatt styrerespons, samt unormalt stor slitasje på skuldrene på dekket.

Er trykket for lavt bare i bakhjulene, vil bilen overstyre (gå krappere gjennom kurver). Er trykket for høyt i bare forhjulene, kan det forårsake understyring (bilen trekker ut i kurver).

Dekk med lavere profil (mindre gummi) slites ofte mest i midten når luftrykket blir for lavt, da denne delen av dekkbanen slynges ut ved akselerasjon. Disse dekkene kan gjerne ha lufttrykket som er oppgitt for en tungt lastet bil.

Vinterdekk bør ha rundt 10 prosent høyere trykk enn sommerdekk. Luft fortettes i kulde og lufttrykket skal måles med kalde dekk.

Alle personbiler fom. 2012 har automatisk lufttrykksovervåkning. Les mer her:

Verdt å huske om lufttrykk:

 • Bruk alltid det lufttrykket som bilprodusenten anbefaler.
 • Riktig trykk forlenger dekkets levetid
 • Stabiliteten i kurver blir forutsigbar og sikker.
 • Feil trykk forandrer formen på kontaktflaten og øker slitasjen. Et undertrykk på 5 psi vil i gjennomsnitt bety 5% større drivstofforbruk.
 • Risikoen for vannplaning reduseres med korrekt trykk fordi kontaktflatens midtfelt tvinges i kontakt med asfalten. Rillene åpner seg og øker dreneringen.
 • Dekkene kan miste ca 1 psi pr. måned under normalt bruk.
 • For høyt lufttrykk gir stivere kjøring og dårligere veikontakt, og dekket slites for mye på midten av dekket mønsterflate. Det øker risikoen for støtskader på beltene og medfører ekstra belastning på opphenget.