Verdt å vite

Om dekk og lovgivning

Loven krever minst 1,6 mm. mønsterdybde i hele mønsteret for sommerdekk og tilsvarende 3 mm. for vinterdekk. Men er det tilstrekkelig? Mer om lovverket kan du lese om her.

Mønsterdybde

Loven krever minst 1,6 mm. mønsterdybde i hele mønsteret for sommerdekk og 3 mm. for vinterdekk. Vi i dekkbransjen mener 1,6 mm på sommerdekk er uforsvarlig lite, særlig for å forhindre f eks vannplaning. Derfor anbefaler vi min. 3 mm mønsterdybde også på sommerdekk.

Loven er ikke annerledes for terrengdekk, men uten et åpent mønster som kan få tak, har dekket ingen trekkraft i terrenget. Derfor anbefaler vi en mønsterdybde på minst 4 mm.

Motorsykkel og lastebildekk godtas fortsatt med bare 1 mm. mønsterdybde. TWI (Tread Wear Indicator) er en slitasjevarsler – som er innstøpt i dekket – og viser når dekket er slitt ned til minimumskravet og blir ulovlig å kjøre med.

Les mer om sommerdekk og vinterdekk her.

 

Andre ting å merke seg

Dekkets hastighetsmerking skal svare til bilens topphastighet. Dekkets bæreevne (load index) skal minimum svare til kjøretøyets tillatte akseltrykk. Les mer om hastighetskoder og load index her.

Dekkets dimensjon og utforming skal passe til felgen. En god regel er å sjekke vognkortet på bilen for å vite hvilken dimensjon bilen ble levert på.

Dekktype og dimensjon skal alltid være den samme på samme aksel.

Lufttrykket skal ved kjøring være i samsvar med det kjøretøyprodusenten foreskriver.

Fra 1. januar 1996 ble det vedtatt at alle biler som selges i EU skal være EU godkjente.

Også tilhørende reservedeler, som det eksisterer et direktiv for, skal være EU-merkede.

eller